Katalog działań Klubu

Katalog działań Klubu

  • Konferencja "Dzień innowatora"

  Przedmiot Konferencji

  Dzień Innowatora skierowany jest do studentów, naukowców oraz przedsiębiorców – to więcej niż ciekawe prelekcje i wykłady.

  Uczestnictwo w tym wydarzeniu było okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o skutecznych sposobach i metodach tworzenia i wdrażania innowacji, możliwościach wsparcia innowatorów, dobrych praktykach ludzi sukcesu, start-upach. Zaprezentowane zostały również narzędzia pozwalające  na rozwiązanie własnego problemu technicznego, jak i na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania innowacyjnego, technologii, którą firma już posiada.

  W trakcie konferencji nastąpiło Przyjęcie Studentów Politechniki Śląskiej do Klubu Innowatora.

  Prezentacja z konferencji

  • Spotkania z Mentorem/ Mistrzem

  Spotkania z osobami, które osiągnęły sukces w biznesie innowacyjnym.

  Celem będzie pokazanie ścieżki kariery na przykładzie konkretnej osoby.
  Spotkanie prowadzone w formie wykładu/prelekcji na Politechnice Śląskiej.

  Propozycje Mentorów:

  • CEO inwestorów strefowych
  • Zaproszony Gość Innowator
  • Lider projektu innowacyjnego  w fazie realizacji
  • Prezes KSSE Janusz  Michałek „Jak zarządzać najlepszą strefą w Europie”
  • Wiceprezes KSSE Barbara Piontek - przykłady wdrożeń polskich innowacji

  • Kompetencje miękkie – treningi

  Szkolenia z zakresu umiejętności osobistych lub interpersonalnych realizowane w formie 3 godzinnych warsztatów z zakresów tematycznych:
  • zarządzanie czasem,
  • komunikacja interpersonalna,
  • sztuka prezentacji,
  • praca w zespole.
  Szkolenia prowadzone przez CRK KSSE – Joanna Cisek-Dąbrowska –trener, coach.  Warsztaty  umiejętności
  miękkich prowadzone na uczelni lub w siedzibie KSSE.

  • Work-life balance – „Życie z pasją do innowacji”

  Spotkanie z ciekawą osobą, pasjonatem, osobą, której w życiu udaje się łączyć pracę z realizacją pasji. Celem jest zainspirowanie młodych ludzi do realizacji marzeń/pasji, pokazanie jak łączyć życie zawodowe z prywatnym.

  • Innowacyjne Study Tour z Klubem – „Tour de  Klub Innowatora”

  Możliwe Study Tour:

  • Study tour związana z kierunkiem studiów/przemysłem
  • Zwiedzanie zakładów firm technologicznych, innowacyjnych
  • Udział w warsztatach (poznaj specyfikę pracy) realizowanych np. na terenie zakładu (chętnego do organizacji przedsięwzięcia)

  • Szkolenia specjalistyczne zakończone certyfikatem

  Szkolenia zewnętrzne w zależności od środków 

  • Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego, rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu)
  • Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom, czynniki sukcesu w transferze technologii
  • Prawo własności intelektualnej

  • Zaproszenia na konferencję/ warsztaty

  Sponsorowane zaproszenia na organizowane przez KSSE konferencje:  konferencję  związaną z automotive lub konferencje, w których  KSSE jest partnerem.

  Zaproszenie kilku studentów na warsztaty tematyczne prowadzone w ramach SA&AM.

  • Etyka w biznesie

  ​ Szkolenie z etyki i postaw moralnych w biznesie.

  • Savoir vivre 

  Cykl szkoleń z zasad savoir vivre dotyczących biznesu, dyplomacji i życia codziennego

  • Konkursy - Przykładowe tematy:

  - Na najlepszą pracę dyplomową
  - Na twórczą pracę w grupie

  • „Zaprojektuj z Klubem swoją Indywidualną Ścieżkę Rozwoju”

  Celem zadania jest zachęcenie pracodawców do kreowania i proponowania stażystom indywidualnych ścieżek kariery w zakładzie – np.  w zamian za podpisanie umowy lojalnościowej.
  Zorganizowanie  spotkania z przedsiębiorcami  uczestniczącymi  w projekcie, zachęcenie do inicjatywy,  poprzedzone szkoleniem dla przedstawicieli tych firm z tematu ”Kreowanie ścieżki kariery wewnątrz organizacji”