Katalog działań Klubu

Katalog działań Klubu

Cel i przedmiot Konferencji

Celem Konferencji „Dzień Innowatora” 2019 jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi w zakresie tworzenia, rozwijania i  komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz możliwości wsparcia młodych innowatorów, wynalazców. Konferencja jest okazją do nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o skutecznych sposobach tworzenia i rozwijania biznesu, wdrażania innowacji, dobrych praktykach ludzi sukcesu.

Dzień Innowatora to szereg praktycznych warsztatów, podczas, których będzie można dowiedzieć się:

 • *Jak wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia dla innowacyjnych rozwiązań i jak myśleć projektowo?
 • *Jak poprzez myślenie wizualne można ułatwiać procesy prototypowania i projektowania nowych rozwiązań?
 • *Jak zastosować urządzenia Internetu rzeczy do realizacji robota sterowalnego poprzez wifi?
 • *Jak uruchomić projekt IT? – Tworzenie pierwszej aplikacji mobilnej.

Podczas Konferencji nastąpi przyjęcie nowych członków do Klubu Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz uroczyste otwarcie Laboratorium Kreatywnego Myślenia na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Na uczestników czekają liczne atrakcje w postaci naukowych pokojów zagadek a także stoiska wystawowe, które będzie można odwiedzić i zobaczyć innowacyjne rozwiązania oraz zapoznać się z ofertą wsparcia innowatorów.

Program Konferencji  Internet A4 Dzien Innowatora v5

Prelegenci:

 • dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.
 • dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. – Zastępca Prezesa Zarządu KSSE S.A.
 • dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 • Nicholas Baldacchino – Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST)
 • Grzegorz Zajączkowski – „Lider Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion for Poland), Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”
 • Monika Ptak-Kruszelnicka – Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Paneliści:

 • Alicja Woźnikowska-Woźniak – DINKSY
 • Lubomira Trojan – Zastępca Dyrektora, Zamek Cieszyn
 • dr inż. Paweł Buchwald – Iconity  Sp. z o.o.
 • Filip LiebertŚląska Grupa Regionalna IPMA Young Crew Poland

Członkowie komitetu organizacyjnego:

dr inż. Joanna Machnik-Słomka, dr inż. Elżbieta Pawłowska, dr inż. Ewa Stawiarska, Elżbieta Modrzewska,
Ewa Dudzic, dr Dariusz Krawczyk, Filip Liebert, dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, dr inż. Piotr Janke

Członkowie studenckiego komitetu organizacyjnego

Mariusz Dajczak, Michał Dobrut, Arkadiusz Dokupil, Justyna Jan, Barbara Lewandowska, Justyna Marcińska, Kinga Pałac, Albert Strzedulla