Kontakt

Kontakt

Informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są pod następującymi numerami telefonów:

  • (32) 226 91 81 - dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
  • (32) 397 65 70 - dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
  • (32) 472 21 49 - dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
  • (32) 449 23 08 - dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.  

Biuro Projektu:
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
+48 32 329 12 16

E-mail: karieraikompetencje@ksse.com.pl