Młodzieżowy Klub Innowatora

Młodzieżowy Klub Innowatora

logo2

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wychodzi z inicjatywą rozszerzenia zakresu działania Klubu Innowatora, który z powodzeniem funkcjonuje przy Politechnice Śląskiej, o szkoły średnie i stworzenia Młodzieżowego Klubu Innowatora KSSE.

 

Cele Młodzieżowego Klubu Innowatora KSSE

 

  1. Promowanie świadomej edukacji, z podkreśleniem znaczenia innowacyjności i kreatywności młodzieży.

  2. Zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności służącej rozwojowi osobistemu, wzbudzanie ciekawości świata i zainteresowań nowościami.

  3. Tworzenie dla młodzieży przestrzeni do nabywania wiedzy i doświadczeń w dziedzinie prawa, ekonomii, nowych technologii, inżynierii i przedsiębiorczości.

  4. Motywowanie młodzieży do podejmowania dodatkowych działań w obszarze edukacji, kultury i sportu.

  5. Podnoszenie kompetencji i wspieranie nabywania kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

 

18.06.2024
W dniu 18.06.2024 zespół DRRP zorganizował wizytę Młodzieżowego Klubu Innowatora KSSE w podstref...
28.05.2024
28 maja 2024 r. w auli III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach podczas p...
22.04.2024
22.04.2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach odbyła się urocz...

 

< 1 >