O Klubie

O Klubie Innowatora

Czym jest Klub Innowatora?

Klub Innowatora powołany zostaje jako Klub zrzeszający innowatorów, kreatywnych, młodych ludzi, studentów.  Klub Innowatora dedykowany jest studentom Politechniki Śląskiej i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W przyszłości KSSE planuje rozszerzenie aktywności Klubu także we współpracy z innymi uczelniami wyższymi.

Klub to platforma edukacyjna i treningowa, służąca wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how czerpanego poprzez success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub pozycjonowany będzie jako elitarny i prestiżowy, łączący realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie kadr dla firm innowacyjnych.
Partnerami Klubu Innowatora są: Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i flagowy klaster motoryzacyjny KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM).
Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie
Członkostwo w klubie zapewni młodym innowatorom:
• przynależność do środowiska innowatorów, a przez to szansę na lepszy start w przyszłość zawodową,
• wsparcie w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności, mentoring,
• dostęp do know-how niezbędnego w budowaniu ścieżki rozwoju osobistego,
• możliwość uczestnictwa w wydarzeniach branżowych, wykładach, warsztatach.

 

Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie

Członkostwo w klubie zapewni młodym innowatorom:

  • przynależność do środowiska innowatorów, a przez to szansę na lepszy start w przyszłość zawodową,
  • wsparcie w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności, mentoring,
  • dostęp do know-how niezbędnego w budowaniu ścieżki rozwoju osobistego, 
  • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach branżowych, wykładach, warsztatach.