Aktualności

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W dniu 14.11.2016 r. rozpoczęliśmy nabór dokumentów rekrutacyjnych nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu, który potrwa do dnia 30.11.2016 r. Przewidywana do zrekrutowania liczba nauczycielek/nauczycieli bądź instruktorek/instruktorów praktycznej nauki zawodu przedstawia się w sposób następujący:

• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 9,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 33,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 6,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 35.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:
• Formularz rekrutacyjny,
• Ankietę rekrutacyjną nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu. 
Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT.