Aktualności

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH UCZENNIC/UCZNIÓW - II NABÓR

W dniu 08.05.2017 r. rozpoczęliśmy II nabór dokumentów rekrutacyjnych uczennic/uczniów uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem, który potrwa do dnia 19.05.2017 r. Przewidywana do zrekrutowania w niniejszym naborze liczba uczennic/uczniów przedstawia się w sposób następujący:

• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 46,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 96,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 38,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 50.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:
• Formularz rekrutacyjny,
• Ankietę rekrutacyjną ucznia.
Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT.