Wydarzenia

Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w budowaniu pozycji gospodarczej Polski.

26 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie studentów Klubu z Zastępcą Prezesa Zarządu prof. B. Piontek w siedzibie KSSE. 

W spotkaniu wzięło udział 29 studentów. Podczas  prezentacji Pani Prezes Barbara Piontek podkreśliła, że w biznesie najważniejsze są relacje międzyludzkie i że tworzenia tych relacji trzeba się uczyć w kontakcie z praktykami biznesu i takie możliwości chce tworzyć Klub dla swoich członków. Podczas spotkania studenci poznali także zakres działalności specjalnych stref ekonomicznych. Byli żywo zainteresowani rolą KSSE na rynku biznesowym województwa śląskiego. W dalszej części spotkania odbyły się Warsztaty integracyjne Klubu Innowatora pt. "Budowanie Zespołu".

Warsztat zapewnił uczestnikom pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania zespołu oraz procesu grupowego. Pomysł uruchomienia warsztatów kompetencji miękkich był odpowiedzią na sygnały płynące od inwestorów KSSE S.A. Pracodawcy z licznych branż oczekują  od kandydatów oprócz umiejętności twardych w równym stopniu  rozwiniętych kompetencji miękkich, które pozwolą na szybką reakcję w obliczu nieustannych zmian. Pracodawcy stawiają przede wszystkim na umiejętności interpersonalne, a każdy specjalista powinien inwestować w ich rozwój.

 

https://www.facebook.com/KatowickaSSE/posts/1629755583780490