Wydarzenia

Spotkanie ze studentami WOiZ

W dniu 18.12.2018 roku odbyło się spotkanie Klubu Innowatora KSSE ze studentami Politechniki Śląskiej.

Spotkanie rozpoczął dr hab. inż., prof. PŚl. Krzysztof Wodarski, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, prezentując studentom współpracę Uczelni z KSSE oraz korzyści z bycia aktywnym, twórczym.

Klub jest szansą do rozwijania kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości - powiedział Dziekan Wydziału. 

Pracownicy KSSE oraz przewodniczący Klubu, absolwent Politechniki Śląskiej - Maciej Polak, zaprezentowali  planowane działania Klubu i korzyści dla studentów z bycia jego członkami, zapraszając obecnych do współtworzenia Klubu Innowatora.

Członkiem Klubu można zostać, składając deklarację (http://www.ksse.ecms.pl/deklaracja-przystapienia-do-klubu-1190) do 4 stycznia 2019 r. w dziekanacie ds. studenckich WOiZ lub przesyłając elektronicznie na adres: emodrzewska@ksse.com.pl