Wydarzenia

Uroczysta inauguracja działalności Klubu Innowatora w 2024 roku

W dniu 29 stycznia 2024 r. w siedzibie KSSE S.A. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działalności Klubu Innowatora w 2024 roku.

Prezes Zarządu KSSE S.A. dr Janusz Michałek wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu KSSE S.A.  Bartłomiejem Kowalskim wręczyli na ręce Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej – dr hab. Inż. Piotra Folęgi Certyfikat Członka Honorowego Klubu Innowatora KSSE.

Certyfikaty Członków Zwyczajnych Klubu Innowatora KSSE otrzymało 11 Studentów Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Nowi Członkowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Polskiej Strefy Inwestycji, przedstawioną przez Panią Dominikę Czernow - Menedżer ds. rozwoju i inwestycji KSSE. Studenci usłyszeli jakie inicjatywy zostały zrealizowane w ramach Klubu Innowatora, o czym opowiedziała Pani Elżbieta Modrzewska – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku Pracy KSSE S.A. i jednocześnie Menedżer Klubu Innowatora. Nowi Członkowie aktywnie włączyli się w dyskusje, która zakończyła się zebraniem pomysłów na działania Klubu Innowatora.